Miljökämpen Don Staniford har blivit stämd av ett företag inom norsk laxindustri som ägs av Norska staten. Nu riskerar han fängelse, miljonböter och utvisning ur Kanada – bara för att han vill upplysa omvärlden om norsk laxodlings miljövidriga baksida. Vi på Fiskejournalen stödjer Don och hoppas att även ni gör det. " /> Hjälp Don mot norska laxindustrin | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Hjälp Don mot norska laxindustrin

Miljökämpen Don Staniford har blivit stämd av ett företag inom norsk laxindustri som ägs av Norska staten. Nu riskerar han fängelse, miljonböter och utvisning ur Kanada – bara för att han vill upplysa omvärlden om norsk laxodlings miljövidriga baksida. Vi på Fiskejournalen stödjer Don och hoppas att även ni gör det.

Klicka här för att stödja Don.

***

Film om laxlus

En av de negativa miljökonsekvenserna som norsk laxodling lämnar efter sig är spridning av laxlus. Den animerade filmen här nedan förklarar problemet. Klicka på bilden för att komma se filmen på Fiskejournalens webb-tv.

***

Artikel om norsk laxodling

En av Fiskejournalens läsare har producerat en informativ artikel om norsk laxodling. Klicka på bilden nedan för att läsa den.

Martin Falklinds ledare:

Stäm mig!

För 25 år sedan började jag utbilda mig till fiskodlare. Detta var framtiden! Det var räddningen för våra hav, våra fiskbestånd och oss människor. Dessutom förutspåddes jag en storstilad personlig karriär om jag flyttade till Norge, laxodlingens förlovade land. Ett år senare hoppade jag av den inslagna banan. Allt eftersom jag lärde mig hur det fungerade gick det till slut inte att bortse från det faktum att den storskaliga laxodlingen var rena rama katastrofen för miljön! Idag är den norska laxodlingsindustrin en gigantisk industri, som har verksamhet långt utanför hemlandets gränser. Den är så stor och värdefull för Norge, att man tydligen tar till vilka metoder som helst för att skydda sina intressen – till och med att skrämma folk till tystnad.

De senaste åren har lokalbefolkningen i British Columbia börjat protestera mot de norska odlingarna och de skador dessa åsamkar deras miljö och näringar som turism och fiske. Don Staniford är en av dem som kämpar för den vilda laxen och alla andra arter som hotas av de storskaliga laxodlingarnas biverkningar i Kanada. Han har protesterat mot överfiske av foderfisk och spridning av sjukdomar, parasiter och föroreningar genom att ta fram bilder av cigarettpaket. På paketen står texter som ”Salmon farming kills”, ”Salmon farming kills communities” och ”Salmon farming kills wild baby salmon”.
Nu stäms han av det norska företaget Cermaq, som har odlingar bland annat i British Columbia, och i vilket den norska staten själv är huvudägare. De har anlitat en av Kanadas största advokatbyråer och avkräver Don ett skadestånd i miljonklassen för ärekränkning. Som lök på laxen riskerar han att få skaka galler för sitt tilltag. Norrmännen kräver också att Don Staniford aldrig mer ska uttala sig negativt om laxodling…
Om du vill följa utvecklingen eller stötta Don Staniford – som behöver allt stöd han kan få i sin kamp med den norska jätten – gör täta besök här på ”Engagera dig”. Jag tänker i alla fall engagera mig! I yttrandefrihetens namn och för att stötta alla som drabbats av den norska laxmaffian ansluter jag mig härmed till Dons olydiga beteende.
Kära norska staten, jag håller med Don! Norsk laxodling dödar! Detta står jag för och ni är hjärtligt välkomna att stämma även mig!

Martin Falklind

***

Tidigare nyhetsnotiser:

Rasande på norsk laxodling

Vildlaxen har under lång tid garanterat mat och intäkter för kanadensiska ursprungsbefolkningen längs stillahavskusten. Efter att norsk laxodlingsindustri har etablerat sig i området har vildlaxstammen kraftigt reducerats. Detta gör lokalbefolkningen rasande och nu hotar de med aktioner.
För två år sedan deltog över 5000 människor i en demonstration mot norsk laxodling och detta har följts av oavbrutna protester. Trots detta har den norska laxodlingsindustrin fortsatt att expandera i området. Detta gör ursprungsbefolkningen rasande. Terry Dorward bor i ett av de reservat som blivit drabbat av norska laxodlingars negativa miljökonsekvenser och han godtar inte en fortsättning.
– Det räcker nu. Om inte regeringen gör något, så kommer befolkningen att göra det, säger han till TV2 Norge.
Don Staniford är miljövän och utkämpar just nu en kamp i rätten mot det av norska staten ägda laxodlingsföretaget Cermaq. Han står åtalad för förtal då han kraftfullt kritiserat laxodlingsindustrin. Don har stort stöd bland ursprungsbefolkningen och om domstolen meddelar fällande dom lär inte ilskan avta.
På vår sida Engagera dig kan du läsa mer. Gör som Fiskejournalen – stötta Don och vildlaxen.
Här kan du se ett inslag på TV2 Norge.

Miljökämpe riskerar utvisning

Don Staniford står inför rätta i Kanada för förtal – åtalad av Cermaq, ett statligt norsk laxodlingsföretag. Anledningen är att han informerat omvärlden om verksamhetens negativa miljökonsekvenser. När rättegången är över riskerar engelsmannen Don att bli deporterad från Kanada.
Kanadas regering är uppenbart irriterad på miljökämpen Don Staniford. Efter första rättegångsdagen möttes han av polis och den kanadensiska gränsförvaltningen. Han fick då besked om utvisning från landet efter rättegångens slut.
Till TV2 Norge säger Kanadas fiskeminister Keith Ashfield:
– Utländska investeringar är viktiga för Kanada.
Skillnaden mellan att frivilligt lämna Kanada innan besöksvisumet löper ut och att bli utvisad, är avgörande för Dons fortsatta kamp för vildlaxen. Blir han utvisad kan han sedan nekas tillträde in i landet.
– Jag får väl fortsätta kampen i den smutsiga laxindustrins hemland Norge i så fall, säger Don.

Han stäms av norska laxindustrin

Vi har nyligen berättat om miljökämpen Don Staniford som står inför rätta i Kanada. Han är åtalad för förtal av norska laxindustrin då han informerat omvärlden om de negativa miljökonsekvenserna som följer laxodling. Han utkämpar nu en kamp i rättssalen – både för den vilda laxen och för yttrandefriheten.
Den 16 januari inleddes rättegången mot Don Staniford i Högsta Domstolen i Vancouver. Man har nu nått drygt halvvägs av den planerade tiden. Advokatfirman som företräder norska staten har huvudsakligen riktat in sitt åtal på att Don gjort sig skyldig till förtal. Anledningen är att Don använt cigarettpaket och dess varningstext med budskap som ”Laxodling dödar”.
Don Stanifords advokat har tidigare kallat Dr John Volpe, docent vid University of Victoria, som då redogjorde för de negativa miljöeffekter som laxodling medför. I dag är det dags för Don att svara på målsägandens frågor.

”Laxodling dödar”

Miljökämpen Don Staniford vill att allmänheten skall förstå hur skadlig laxodling är för miljön. Efter hans senaste informationskampanj, stämmer norsk laxindustri honom. Han riskerar fängelse och miljonbelopp i skadestånd.
I Kanada står yttrandefrihet och laxodlingars rykte front mot front. Don Staniford från Birkenhead i England, har under många år försökt nå ut med budskapet om hur norska företag med sina laxodlingar hotar miljön i våra hav. Detta resulterade i att han nu befinner sig i en rättsprocess mot norska statens företag Cermaq.
Kravet som Cermaq ställer på Don är, förutom 125 000 dollar i skadestånd, är att han aldrig skall uttala sig negativt om laxodling igen.
– Detta är en smutsig attack mot yttrandefriheten, säger han.
Trots att Don känner sig ensam i rättssalen känner han ett starkt stöd från människor i både Kanada och Norge. Nu sprider sig engagemanget snabbt och vi på Fiskejournalen ställer sig självklart på Don Stanifords sida – och vi kommer att engagera oss.
Vill du stödja Dons kamp mot norska fiskodlingar, klicka här.
Här kan du se ett tv-inslag från TV2 Norge.

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta