Beror fiskdöd och brunt vatten på utsläpp, eller vad händer i Hanöbkten? Foto: Hasse Dahlgren/Azote[/caption]De senaste åren har det kommit larmrapporter om döda och sårskadade fiskar i Hanöbukten. Nu vill HaV få allmänhetens hjälp med observationer. " /> Hjälp HaV med Hanöbukten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Hjälp HaV med Hanöbukten

Beror fiskdöd och brunt vatten på utsläpp, eller vad händer i Hanöbkten? Foto: Hasse Dahlgren/Azote


Beror fiskdöd och brunt vatten på utsläpp, eller vad händer i Hanöbkten? Foto: Hasse Dahlgren/Azote

De senaste åren har det kommit larmrapporter om döda och sårskadade fiskar i Hanöbukten. Nu vill HaV få allmänhetens hjälp med observationer.
Nu öppnar HaV möjligheten för allmänheten att bidra med kunskap och intressanta observationer på sin hemsida. Den som upptäcker något avvikande i Hanöbukten kan enkelt rapportera in det via nätet och lätt placera in sina observationer på en karta.
Det har de senaste åren observerats döda och sårskadade fiskar samt en ökad brunifiering av vattnet i Hanöbukten. HaV utreder vad som kan ligga bakom. Folk som rör sig i området, som till exempel sportfiskare, kan vara till stor hjälp om de rapporterar in sina observationer.
Här kan du rapportera

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta