Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Höga böter för tjuvfiske

En av de danska yrkesfiskare som tjuvfiskade i förbudszonen i Kattegatt har nu fått sin dom. Det blev rejält kännbara böter, rapporterar Greenpeace.
Under sommaren dokumenterade Greenpeace ett antal danska trålare, från ”piratnästet” Gilleleje, när de fiskade i den dansk-svenska skyddszonen i Kattegatt. En skyddszon som tillkommit främst för att skydda den utrotningshotade Kattegattorsken.
– Det är på tiden att den cyniska skövlingen av våra hav  får konsekvenser för tjuvfiskarna, säger Jan Isaksson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i en kommentar till att en av tjuvfiskarna nu ådömts böter på 100 000 danska kronor. Dessutom ska fångsten, värd mellan 300 000 och 500 000 danska kronor, anses förverkad.
Greenpeace har dokumenterar fler exempel på överträdelser och dessa fiskare kan nu förvänta sig liknande böter. En yrkesfiskare som togs på bar gärning i området i höstas har dessutom fått sin fiskelicens indragen i en månad.
Svenne Andersson

På den här bilden från Greenpeace kan man se hur en trålare utgått från Gilleleje, fiskat igenom förbudszonen och sedan återvänt till hemmahamn. (Grafik: Greenpeace)


Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta