Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Vänern är Europas största insjö. Den har historiskt fått tagit emot mycket tungmetaller och andra gifter från de industrier som är belägna runt sjön.
Höga dioxinhalter från Grums

Mycket höga halter av dioxiner läcker från ett nedlagt sågverk vid Slottsbrosundet i Grums, rapporteras av Lidköpingsnytt. Gifterna rinner ut i Vänern såväl som i grundvattnet i Grums.
Sik och andra feta fiskar från Vänern bör inte ätas för ofta och barn och kvinnor i fertil ålder bör inte äta Vänerfisken alls, just för att de bland annat innehåller höga halter dioxin och tungmetaller. Sik från Vänern får till exempel får inte lov att säljas.
Under vintern och våren har markundersökningsföretaget Tyréns gjort en undersökning av ett nedlagdt sågverk i Grums och hittat mycket starka koncentrat av gifter. På sågverket har man använt klorfenoler för impregnering. Klorfenoler bildar dioxin och har efter impregneringen, spillts ut på marken. Värden flera hundra gånger det tillåtna med klorfenol har uppmätts på platsen.
Den enda åtgärd som hittills vidtagits är att varningsskyltar satts upp på platsen.

 

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta