Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Vänern är Europas största insjö. Den har historiskt fått tagit emot mycket tungmetaller och andra gifter från de industrier som är belägna runt sjön.
Höga dioxinhalter från Grums

Mycket höga halter av dioxiner läcker från ett nedlagt sågverk vid Slottsbrosundet i Grums, rapporteras av Lidköpingsnytt. Gifterna rinner ut i Vänern såväl som i grundvattnet i Grums.
Sik och andra feta fiskar från Vänern bör inte ätas för ofta och barn och kvinnor i fertil ålder bör inte äta Vänerfisken alls, just för att de bland annat innehåller höga halter dioxin och tungmetaller. Sik från Vänern får till exempel får inte lov att säljas.
Under vintern och våren har markundersökningsföretaget Tyréns gjort en undersökning av ett nedlagdt sågverk i Grums och hittat mycket starka koncentrat av gifter. På sågverket har man använt klorfenoler för impregnering. Klorfenoler bildar dioxin och har efter impregneringen, spillts ut på marken. Värden flera hundra gånger det tillåtna med klorfenol har uppmätts på platsen.
Den enda åtgärd som hittills vidtagits är att varningsskyltar satts upp på platsen.

 

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta