Kenneth Lilja och Anders Bruks har elfiskat en bäck i Dalarna med ett gott resultat. Kenneth Lilja och Anders Bruks har elfiskat en bäck i Dalarna med ett gott resultat.[/caption] " /> Högsäsong för fiskevård i Dalarna | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Högsäsong för fiskevård i Dalarna
Kenneth Lilja och Anders Bruks har elfiskat en bäck i Dalarna med ett gott resultat.

Kenneth Lilja och Anders Bruks har elfiskat en bäck i Dalarna med ett gott resultat.

Över hela Sverige läggs det ner mycket arbete för att återskapa fler naturliga miljöer för våra fiskar. I Siljansbygden kämpar man för Siljansöringens återkomst.
Siljansbygden har traditionellt sett varit full av små bruk, kvarnar och andra vattendrivna verksamheter. I kombination med flottning och stora kraftverksbyggnationer har det inneburit att den storvuxna och långvandrande siljansöringen har farit väldigt illa.
Men nu finns det visst hopp, i alla fall enligt Anders Bruks som jobbat för siljansöringen under många år.
– Vi har identifierat ett antal mindre åar och bäckar där vi sätter ut nykläckta siljansöringyngel. Tanken är att de ska växa till sig i någon eller några säsonger, innan de vandrar ut i Siljan för äta upp sig i 3-4 år. Det långsiktiga målet är givetvis att några av dem återvänder till sina uppväxtplatser för lek, säger Anderas Bruks.
– Förutsättning för detta är dock att kraftbolagen tar sitt ansvar och skapar fiskvägar, men från att läget länge har känts väldigt mörkt, finns nu en strimma av hopp.

Skriv till Fiskejournalen

Är ni fler därute i Sverige som bär stenar, fixar vägtrummor, återställer våtmarker och lägger ut lekgrus till våra fiskar? Skriv gärna till maria.alander@fiskejournalen.se och berätta, så gör vi en notis. Skicka även bild! Kanske kan ni på så sätt inspirera andra att sätta igång?
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta