Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Höj ambitionen EU, om fisken ska räddas

Så skriver WWF i ett pressmeddelande i dag. Anledningen är ett första förslag till ny fiskelag presenterats och att dette förslag, föga överraskande, lämnar en hel del övrigt att önska.
WWF är besvikna över att man inte har några tydliga mål,åtgärder och tidsfrister i förslaget till ny fiskelag för EU:s medlemsstater. Inte heller har man en lösning på hur överkapaciteten av fiskeflotta ska minskas.
Så här skriver man:
”WWF uppmanar Europaparlamentet och medlemsstaterna att se till att en verklig decentralisering av fiskeförvaltningen sker. Aktörer på regional nivå – fiskare, tjänstemän, forskare industrin och ideella organisationer – bör få en roll som samförvaltare för att genomföra fleråriga planer. Förvaltningen måste kopplas till tydliga mål att bevara fisken i havet.
För att visa ditt engagemang och läsa mer om baksidan av EU:s fiskepolitik  klicka HÄR
För att läsa mer om WWF:s syn på lagförslaget klicka HÄR
Anders Nicander
EU: förslag på ny fiskelag saknar en vision för att bevara fisken i havet. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta