Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från högskolan i Kristianstad har upptäckt tångens renande egenskaper. Foto: Peter Kroon Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från högskolan i Kristianstad har upptäckt tångens renande egenskaper.
Foto: Peter Kroon[/caption] " /> Hönsskit och tång kan rena läkemedelsrester | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Hönsskit och tång kan rena läkemedelsrester
Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från högskolan i Kristianstad har upptäckt tångens renande egenskaper. Foto: Peter Kroon

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från högskolan i Kristianstad har upptäckt tångens renande egenskaper.
Foto: Peter Kroon

Fiskejournalen har rapporterat om problemet med läkemedelsrester som går ut i våra vattnen och påverkar fisk. Nu har två forskare hittat möjligheten att rena vattnet – med hönsskit och tång.
Svenska reningsverk är inte byggda för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester utan stora mängder rinner rakt ut i våra vattendrag. Östrogen kan hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan göra fiskar glupskare, modigare och mindre sociala. Även flera andra miljöfarliga ämnen följer med avloppsvattnet ut i naturen.
– För rening av hormonstörande medel har biokol av hönsskit visat sig nästan lika effektivt som aktivt kol. Vi testar även rening med tång och pellets, säger Erland Björklund i första numret av tidningen ”Hav &Vatten”.
Läs tidigare notiser om hur läkemedelsrester påverkar fisk här:
Hur påverkar det Abborre
HUr påverkar det Lax
Vad kan du göra?

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta