Det debatteras flitigt huruvida faunapassager vid kraftverk är bra lösningar för vandrande fisk. Här kommer ett skräckexempel: Vid 20-miljonersprojektet i Moälven i Anundsjö har det bara passerat en enda öring på två år – på grund av ett helt annat kraftverk. " /> Hopp blev flopp – fiasko för fiskvandring i Moälven | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Nej, laxen och öringen lyser med sin frånvaro vid Anundsjö kraftverk. Foto: Martin Falklind
Hopp blev flopp – fiasko för fiskvandring i Moälven

Det debatteras flitigt huruvida faunapassager vid kraftverk är bra lösningar för vandrande fisk. Här kommer ett skräckexempel: Vid 20-miljonersprojektet i Moälven i Anundsjö har det bara passerat en enda öring på två år – på grund av ett helt annat kraftverk.

Det är SVT Nyheter som uppmärksammar den uppkomna situationen i Moälven, som visar hur ett enda vandringshinder kan påverka hela vattendraget från källa till kust.

Förhoppningen var att Statkrafts 20-miljonersprojekt med ett omlöp förbi Anundsjö kraftverk skulle öppna de övre delarna av Moälvens vattensystem för öring och lax.

Så här beskriver de själva storsatsningen på sin hemsida:

”Statkraft värnar starkt om vår miljö och vill gärna vara föregångare i energibranschen. Ett resultat av vårt miljöarbete är vårt omlöp vid Anundsjö kraftverk som invigdes i september 2015 efter flera års arbete. Omlöpet är Sveriges hittills längsta fiskvandringsväg på 450 meter. Den konstgjorda bäcken möjliggör för havsvandrande fisk att passera kraftverket för att leka. Inom några år kommer yngre fisk (smolt) kunna ta sig oskadda förbi kraftverket ut i havet. Där kan de växa till sig och sedan som vuxna återvända för att fortplanta sig – och med det har cirkeln slutits”.

Under 2013 sattes det även ut 140 000 laxungar i älven, men knappt någon har återvänt. Frågan är då vad som hänt?

Jo, förklaringen är att fisken inte tagit sig förbi ett annat kraftverk nedströms Anundsjö, nämligen i Gottne. Visserligen finns det en ränna vid Gottne kraftverk, men uppenbarligen har den inte fungerat tillfredställande, med följden att fisken inte ens kommer till Anundsjö kraftverk och 20-miljonerspassagen.

Enligt SVT visar undersökningar att det finns gott om laxungar nedströms Gottne kraftverk, medan det ovanför dammen nästan är tomt.

Den aktuelle kraftverksägaren säger till sitt försvar att kraftverket normalt sett inte är något hinder för fisken, utan bara vid extremt torra perioder.

– När fisken vandrar under sommaren är oftast flödet som lägst, de senaste två-tre åren har vi haft väldigt låga sommarflöden och då har det varit ett totalt hinder för fisken vid Gottne, säger Anders Forsberg, biolog på Örnsköldsviks kommun, till SVT.

Kraftverksägaren i Gottne låter dock meddela att denne kan vara beredd att diskutera att släppa mera vatten på frivillig basis, och att det pågår en dialog med Vattenkraftens miljöfond om det.

Läs mer om faunapassager i Fiskejournalen:

Fiskvägar får tummen ned: ”Win-win att riva ut i stället”

 

 

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta