Just nu:
Annons

Nyheter

4 månader sedan Sverige Anders Lundin
Sportfiskarna välkomnar förslaget om längre jakttider på bland annat skarv.
Hopp om ökad jaktmöjlighet på säl och skarv

Sportfiskarna har uppvaktat myndigheterna med hoppet om att jakten på säl och skarv ska underlättas, med syftet att skydda fiskbestånd. Nu kommer ett förslag som de välkomnar.

Naturvårdsverkets översyn om jakttider har varit ute på remiss, och där har regeringskansliet satt ned foten när det gäller säl och skarv. Där föreslås två extra jaktmånader inom fredningsområden på vintern jämfört med ursprungsförslaget.
Det föreslås även att licensjakten på gråsäl införs permanent i jaktförordningen, vilket Sportfiskarna ser som mycket positivt.

– Efter decennier av kommersiellt överfiske i Västerhavet och den obalans det skapat har vi tyvärr inget annat val när vi ska skydda fiskbestånden än att med start i fredningsområden decimera de historiskt starka säl- och skarvpopulationerna, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.
Här på deras hemsida kan du läsa mer om förslaget.

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En undersökning visar att stöldrisken gör att båtägare inte byter till modernare motorer. Foto: Steve Adams
Så mycket släpper de svenska fritidsbåtarna ut

Bland de båtburna sportfiskarna pågår det en grön våg, där folk byter ut sina fossildrivna motorer till elmotorer. Men det finns fortfarande bromsar som gör att utvecklingen inte sker fullt ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en undersökning kring båtmotorernas miljöpåverkan, med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Det konstateras att bensinmotorer står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtaktare står för den största andelen utsläpp av kolväten.
Totalsiffran för de svenska fritidsbåtarnas utsläpp är 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.

Inom vissa områden ligger ekonomiska skäl bakom trögheten i utvecklingen. Båtägare behåller nämligen sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.
– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv, vars artikel du kan läsa här.

Kartläggningen visar också att fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar. Här hittar du hela rapporten!

Du kanske även gillar detta