Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Hopp om rimligare regler

Det har mullrat ordentligt i Halland nu i höst. Fiskevårdarna har tröttna på att de flesta havsöringar hamnar i de allt för talrika näten. Nu tänds ett litet hopp när Fiskeriverket lovar nya regler.
I veckan berättade Martin Rydgren på Fiskeriverket för tidningen Hallandsposten att man har ett nytt förslag för fisket på grundområdena som man ska presentera inom ett par veckor. Exakt vad förslaget innehåller ville han inte berätta. Hoppet väcks att de så förhatliga öringgarnen ska försvinna från grundområdena och att vi till fullo ska kunna få se den fantastiska potential som havsöringen har som sportfisk.  På många ställen längs Sveriges kuster är öringgarnen det enda som hindra oss från att ha ett öringfiske i världsklass. Åratal av hårt arbete från sportfiskare och fiskevårdare har gett oss en fantastisk öringstam. Hundratals små bäckar och åar har återställts. Frågan är nu om det är den sportfiskande allmänheten, eller ett fåtal yrkes- och husbehovsfiskare, som ska ges företräde till havsöringfisket?
Anders Nicander

Sportfisk eller frysboxutfyllnad? Nya regler för nätfisket på grundområdena är att vänta.


 

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta