Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
I väntan på Esox lucius

Tre unga sportfiskare i Linköping har fått förmånen att göra ett specialarbete om fiske i skolan. Det har nu resulterat i en utställning på muséet – I väntan på Esox lucius (gäddan).
Grabbarna går på Katedralskolan i Linköping och har under sista gymnasieåret gjort ett så kallat 100-poängsprojekt. De tre, Adam Bergenhem, Carl-Johan Balck och Hannes Berg Wiklund, har valt att ägna sig åt fiskets mysterier. Studien grundar sig på deras egna erfarenheter som sportfisakre och intervjuer med erfarna storfiskare, samt litteraturstudier. Speciellt uppmärksamhet har de ägnat åt gäddans huggperioder.
Utställning finns i Östgötarum på muséet i Linköping och invigs den 17 mars.
Svenne Andersson

Visst kan man få vänta länge på gäddan, men chanserna ökar om man fiskar under fiskens huggperioder.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta