Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Ingen lek bara vandring

Den havsöring som vandrar upp i åarna nu på sommaren leker inte som vi påstod i en tidigare notis. De inväntar höstens lek i bäcken.
Vid tidigare samtal med en erfaren fiskevårdare fick vi uppfattningen att fisken vi såg hoppa faktiskt lekte nu på sommaren. Detta stämmer alltså inte. Havsöringarna vandrar upp i bäckar och åar där de sedan tillbringar tiden fram till leken. Efter kraftiga regn, när vattnet är högt i de små vattendragen, stiger fisken. Det kan pågå från midsommar till långt in på hösten. Havsöringen i södra Sverige leker under perioden oktober till december.

Ett hopp mot framtiden. Redan vid midsommar börjar havsöringens lekvandring. (Foto: Anders Nicander)

Ett hopp mot framtiden. Redan vid midsommar börjar havsöringens lekvandring. (Foto: Anders Nicander)

Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta