" /> Ingen marlin på menyn | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Ingen marlin på menyn

”Take Marlin off the Menu” uppmanar IGFA och har nu nått så långt i sin kampanj att ett lagförslag lagts fram för USA:s kongress.
Kampanjen för att få bort marlin (och andra spjutfiskar) från restaurangmenyer och fiskdiskar började för två år sedan. En undersökning visade att USA var världens största importör av spjutfiskar. Det fick sportfiskarnas världsorganisation, IGFA, att engagera sig tillsammans med the National Coalition for Marine Conservation.
Nu har organisationerna nått så långt med sin kampanj att ett lagförslag presenterats för kongressen. Om det antas kommer det att innebära stopp för kommersiellt fiske, försäljning och import av marlin och andra spjutfiskar i USA.
Svenne Andersson

Marlin, en av världens förnämsta sportfiskar, hör inte hemma på restaurangmenyerna, menar IGFA. (Foto: Pasi Johansson)

Marlin, en av världens förnämsta sportfiskar, hör inte hemma på restaurangmenyerna, menar IGFA. (Foto: Pasi Johansson)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta