Mötet äger rum på svenska ambassaden, House of Sweden. Mötet äger rum på svenska ambassaden, House of Sweden.[/caption] " /> Innovationer för biologisk mångfald | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Innovationer för biologisk mångfald
Mötet äger rum på svenska ambassaden, House of Sweden.

Mötet äger rum på svenska ambassaden, House of Sweden.

På mötet ”Economics of Oceans” i Washington den 3-4 december träffas amerikanska och svenska beslutsfattare för att ta upp nya tekniklösningar och miljön i haven. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten, HaV tillsammans med miljödepartementet och svenska ambassaden i USA.
Intresset är stort i både Sverige och USA för att samarbeta inom marin teknik, havsplanering och övergödningsfrågor, säger Catarina Hedar på HaV.
Hon är utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV och koordinator för mötet i Washington. Ett av målen för mötet är att utbyta erfarenheter inom bland annat nyskapande innovationer, biologisk mångfald och hållbar tillväxt till havs.
– Mötet ska skapa en arena där amerikanska och svenska beslutsfattare gemensamt kan diskutera havsmiljöns ekosystem och ekonomiska möjligheter, säger Catarina Hedar.
Beröringspunkterna mellan länderna är flera. Öster om Washington ligger exempelvis Chesapeake Bay, ett innanhav med liknande miljöproblem som Östersjön.
– Genom att diskutera våra innanhav hoppas vi kunna öka kunskapen, bland annat i arbetet med övergödning. Här finns många möjligheter till utbyte av erfarenheter, säger Catarina Hedar.

Två dagar med kända talare

Mötet äger rum på svenska ambassaden, House of Sweden. De två mötesdagarna är fyllda med programpunkter kring två teman: värdering av ekosystemens tjänster och regional havsekonomi. Intresset för dagarna har varit stort. Bland deltagarna återfinns svenska och amerikanska forskare, beslutsfattare, företrädare för näringsliv och icke-statliga organisationer.
En av de inbjudna amerikanska talarna är Kerri-Ann Jones, chef vid enheten för havs-, miljö- och vetenskapsfrågor vid USA:s utrikesdepartement. Från svensk sida deltar bland andra Sveriges nye USA-ambassadör Björn Lyrvall, Lisa Emelia Svensson, svensk havs- och vattenambassadör och Anna Jöborn, chef på Havs- och vattenmyndighetens kunskapsavdelning.

Läs fler notiser om Blå tillväxt.
Följ mötet på Twitter.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Hugg in på Vänern! Foto: Photoholgic
Nya kartan som visar vägen till napp på Vänern

Intresset för sportfiske ökar konstant, och inte minst nybörjare behöver lite hjälp att hitta vägen till huggen. Nu lanseras det en karta som visar vägen till napp på Vänern.

Det är projektet Hållbar fisketurism i Vänern som i samverkan med lokala fiskeföreningar och sportfiskare tagit fram en digital karta, som ska underlätta tillvaron för sportfiskare.
Med kartan vill de förbättra informationen och lyfta det strand- och stadsnära fisket runt Vänern.

– Det är i dag många, både lokalbor och besökare, som inte vet var man kan fiska och vilka regler som gäller, och med kartan hoppas jag att vi kan hjälpa fler att komma ut på fiske, säger Simon Jonsson, projektledare på Fiskeområde Vänern i ett pressmeddelande.

För varje plats på kartan framgår om det behövs fiskekort och var man i sådana fall köper det samt vilka arter den lyckosamme kan förvänta sig att dra upp.
Kartan omfattar än så länge fiskeplatser i följande kommuner: Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Mariestad och Vänersborg. Här hittar du den!

Du kanske även gillar detta