Hälleflundran hamnar i kläm mellan olika regelsystem. Ill: Erik Kohlström[/caption]Fisket efter hälleflundra är ett talande exempel på hur europeiska regelverk bidrar till dumpning. Fisken hamnar i kläm när regler från olika länder krockar.
" /> Internationell förvirring | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Internationell förvirring

Hälleflundran hamnar i kläm mellan olika regelsystem. Ill: Erik Kohlström

Hälleflundran hamnar i kläm mellan olika regelsystem. Ill: Erik Kohlström

Fisket efter hälleflundra är ett talande exempel på hur europeiska regelverk bidrar till dumpning. Fisken hamnar i kläm när regler från olika länder krockar.
Ett svenskt fartyg som fångar en hälleflundra på svenskt vatten måste släppa tillbaka den. Fisken är fredad enligt svenska bestämmelser, och får inte föras i land.
Om samma båt i stället fångar hälleflundra i norsk zon gäller andra regler. Där är det förbjudet att kasta tillbaka fisk,  och fartyget måste därför behålla hälleflundran ombord, och sedan kasta den när man lämnar norskt vatten.
Ett norskt fartyg måste, trots fredande bestämmelser, landa all hälleflundra som fångas eftersom dumpning inte är tillåtet i Norge. Danska fiskare däremot får fånga och sälja hälleflundran i Danmark, eftersom den inte är fredad enligt danska regler.
Fredrik Lindberg, ombudsman på Sveriges Fiskares Riksförbund, är starkt kritisk till fiskepolitikens  bristande samordning.
– Det är regleringsvansinne, säger han till Fiskejournalen.

Läs mer om dumpning här.

Erik Kohlström
Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta