För många kom invasionen av den oönskade puckellaxen i norska älvar 2017 som en överraskning. Nu har det visat sig att det inte handlade om någon engångsföreteelse – utan precis tvärtom. " /> Invasionen av puckellax var rekordhög under 2019 | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Anders Lundin
Puckellaxen har kommit till Sverige. Här en bild från Ätran. Foto: www.fiskdata.se
Invasionen av puckellax var rekordhög under 2019

För många kom invasionen av den oönskade puckellaxen i norska älvar 2017 som en överraskning. Nu har det visat sig att det inte handlade om någon engångsföreteelse – utan precis tvärtom.

Norska institutet för naturforskning (NINA) kan nu meddela att det steg rekordmycket puckellax under 2019. Det fanns en stor nyfikenhet kring just detta, alltså om den skulle komma tillbaka med tanke på artens tvååriga cykel. Totalt registrerades det över 20 000 puckellax 2019, varav 5308 stycken rapporterades in av sportfiskare. Förra sommaren kom det även rapporter om att puckellax skådats i några svenska vattendrag, vilket gör att utvecklingen i Norge är intressant även för svensk del.

– Nu har vi haft två stora puckellaxsäsonger efter varandra. Det visar att 2017 inte var en tillfällighet. I motsättning till tidigare förekomster av puckellax i norska älvar så ser vi nu ett mönster som kan tyda på att arten är etablerad, konstaterar forskaren Henrik H. Berntsen, som på NINA:s hemsida.

Läs mer om rapporten här!

Missa inte heller detta filmklipp:

Se Näslunds filmklipp på fruktade puckellaxen

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta