[/caption] " /> Jämtkraft bryter löfte | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Jämtkraft bryter löfte

Flera myndigheter och Hissmofors fiskevårdsområde ville att Jämtkraft ska bygga en fungerande fiskväg. Kraftbolaget lät då göra en utredning som visade att ingen med säkerhet kan säga att fisk någonsin har passerat den höga forsen.

För att få bygga en ny kraftstation i Hissmofors lovade Jämtkraft att lägga 3 miljoner kronor på lokal fiskevård. Nu ser löftet ut att rinna ut i sanden. Man hävdar att stenar på botten av strömfåran hotar maximal vinst från vattenkraftverket.
Tidningen ÖP rapporterar att de fiskevårdspengar Jämtkraft lovat som kompensation för nybyggnation av vattenkraftverk i Hissmofors. Dessa kommer förmodligen inte att betalas ut. Åtgärderna, att lägga ut sten och anlägga lekbottnar, inskränker på lönsamheten. Som ett första led vill Jämtkraft anlita en konsult för att räkna på hur mycket förlusten blir. Utredningen vill kraftbolaget finansiera med de utlovade fiskevårdspengarna.
Här kan du läsa mer.
Tidigare notiser om Jämtkraft hittar du här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta