Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Jämtkraft bygger ny kraftstation

Jämtkraft vill bygga nytt kraftverk i Långforsen, trots nya ägardirektiv från Östersund kommun.

Vi kunde nyligen läsa om Jämtkrafts nya ägardirektiv, där man för första gången säger sig vilja stimulera biologisk mångfald. När Sveriges Radio nu berättar att kraftbolaget ämnar bygga en ny kraftstation i Långforsen är det många som tvivlar på bolagets miljöengagemang.
Långforsen i Jämtland blev riksbekant då Jämtkraft AB på 90-talet ”kuppade” sig in i fiskevårdsområdets styrelse. Försöket misslyckades och ärendet fick mycket uppmärksamhet i riksmedia.
De senaste åren har Jämtkraft AB inte bedrivit någon verksamhet i Långforsens kraftstation. Älvräddarna begärde därför att Kammarkollegiet skulle granska nyttan med de miljöpåverkande dämningarna. Enligt Sveriges Radio kontrar nu Jämtkraft med att vilja bygga ett nytt kraftverk vid den nästan 100 år gamla kraftstationen i Långforsen.
Östersund kommun gav nyligen Jämtkraft nya ägardirektiv som innehöll restriktioner mot utbyggnad. Man skrev: ”Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft ska tillåtas i oreglerade vattendrag i Jämtlands län.”
Två veckor efter de nya ägardirektiven kommer alltså beskedet om nybyggnationen av Långforsen.
– Uppenbarligen har inte de nya ägardirektiven någon effekt alls eftersom Jämtkraft inte bedriver verksamhet i några oreglerade vattendrag, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
Vi har utan framgång sökt kommunstyrelsens ordförande, Ann-Sofie Andersson, för en kommentar om ägardirektiven.
Läs tidigare notiser om Jämtkraft.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta