Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Jämtkraft vägrar fiskvägar

Anders Ericsson är ordförande för Svensk Energi och VD för Jämtkraft. Hans uttalande i Östersundsposten om biologisk mångfald har väckt uppmärksamhet.

Svensk Energis ordförande Anders Ericsson, också VD på Jämtkraft AB, ger klara besked om biologisk mångfald.
I en artikel i Östersundsposten, lördag 27 augusti, får Anders Eriksson frågan varför Jämtkraft inte gör något åt torrfårorna och vandringshindren i sina vattenkraftverk.
– Det är inte vårt miljömål, svarar Anders Ericsson.
Det raka och ärliga svar som Jämtkrafts VD levererade har rört upp känslor bland Östersundspostens läsare. Christer Borg, Älvräddarna, är dock inte förvånad över ståndpunkten.
­– Den här inställningen till miljön från kraftindustrins sida är ingen nyhet för oss, men oftast brukar de försöka dölja det, säger Christer och tillägger att han uppskattar Anders Ericssons ärlighet.
De flesta politiker i den sittande majoriteten i riksdag och regering anser att kraftindustrin frivilligt borde åtgärda de miljöproblemen som vattenkraften skapar. Det går dock så långsamt att riksdagen nu ska ha en utfrågning om bekymren. Denna går av stapeln 4 oktober och såväl Christer Borg, Älvräddarna, som Jämtkrafts VD, tillika Svensk energis ordförande, Anders Ericsson är inbjudna som talare för sina respektive organisationer.
– Med den här typen av klara besked att man inte bryr sig om den biologiska mångfalden måste nu politikerna vakna och förstå att lagstiftning är det enda sättet att komma åt miljöproblemen i våra kraftverk, säger Christer Borg.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta