Det finns många bra fiskevatten  i Jämtland, men det saknas guider och boende. Bild: LT Det finns många bra fiskevatten i Jämtland, men det saknas guider och boende. Bild: LT[/caption] " /> Jämtland vill få snurr på fisketurismen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Jämtland vill få snurr på fisketurismen
Det finns många bra fiskevatten  i Jämtland, men det saknas guider och boende. Bild: LT

Det finns många bra fiskevatten i Jämtland, men det saknas guider och boende. Bild: LT

Bättre boende och fler entreprenörer. Det är vad som behövs för att få mer snurr på fisketurismen i Jämtland.
Det anser Joakim Svensson på Länsstyrelsen i Jämtland som ser en stor potential i fisketurismen. Men han ser också vad som behövs för att få fart på denna besöksnäring.
Fisken som lockar flest utlandsturister är gädda och Joakim Svensson säger att det finns gott om gäddvatten i länet, men problemet är att hitta tillräckligt med fiskeintresserade som kan och vill jobba med fiske ute i länets alla hörn.
– Vi är en glesbygd. Byarna försvinner och det är svårt att hitta människor som kan engagera sig. Vi behöver fler entreprenörer därute, säger han.
Ett annat problem är boende för turisterna då höga krav ställs på standarden.
– Vi har dåligt med boende. Besökarna vill bo bra kvalitetsmässigt och där saknas det en del nu. Det är som när vi åker till Mallorca, då vill kanske inte vi bo i en liten gammal stuga utan toalett. Det vill inte fiskegästerna heller.

På årets sportfiskemässa i Jönköping som öppnar idag, är det fokus just på de här frågorna när Jordbruksverket presenterar en nationell handlingsplan för att utveckla fisketurismen.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta