Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Japanerna köpte tonfisken

Med mycket kraftfullt lobbyarbete – och kanske röstköp – lyckades Japan förhindra att det blir handelsstopp för blåfenad tonfisk. Nu är det upp till EU att lägga krokben för japanerna.
För japaner är det uppenbarligen viktigare att de får råvara till sin sushi och sashimi än att den blåfenad tonfisken överlever. Därför såg de till att EU-förslaget om handelsstopp för blåfenad tonfisk röstades ner.
Efter många interna strider hade EU lagt ett förslag till CITES-konferensen i Qatar att den blåfenade tonfisken skulle föras in under Appendix 1, det vill säga bli förbjuden att handla med. Men förslaget gick aldrig igenom. Japan har haft en mycket stark delegation på plats, som i en vecka arbetat intensivt för att vinna över tveksamma länder. Det blev därför en klar majoritet mot förslaget.
– Nu måste EU ta sitt ansvar och stoppa fisket av blåfenad tonfisk, kommenterar Jan Isaksson på Greenpeace.

Han har naturligtvis rätt. Merparten av den blåfenad tonfisken fångas i vatten där EU, tillsammans med USA och Norge har fiskerätten. Om dessa beslutar sig för ett fiskeförbud kan japanerna stå där med lång näsa.
Svenne Andersson

Japanerna är beredda att betala vilket pris som helst för tonfisk, även om den är utrotningshotad.

Japanerna är beredda att betala vilket pris som helst för tonfisk, även om den är utrotningshotad.

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta