Umeälven och dess biflöden har fått gå igenom stora prövningar, där fisk och annat vattenliv fått stå tillbaka för vattenkraftens framfart. Nu jobbas det hårt för att göra Juktån till ett fiskeparadis igen. " /> Juktån gör stark comeback som ett fiskeparadis | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Följ med på en tur längs restaurerade Juktån. Foto: Från Youtube
Juktån gör stark comeback som ett fiskeparadis

Umeälven och dess biflöden har fått gå igenom stora prövningar, där fisk och annat vattenliv fått stå tillbaka för vattenkraftens framfart. Nu jobbas det hårt för att göra Juktån till ett fiskeparadis igen.

Det är många aktörer som gått samman för att jobba med Juktån, som redan är ett populärt tillhåll för sportfiskare. Förhoppningen är att vattnet ska nå ännu högre höjder, vilket också skett genom de restaureringsåtgärder som genomförts i den ideella föreningen Samverkan i Umeälvens regi.

Styrelsen består av lokala organisationer, kommuner genom Blåvägen föreningen, Naturskyddsföreningen och Umeå Universitet. Syftet är att utföra åtgärder som minskar negativa effekter som kraftverken har på ekosystemet, men även att utföra restaureringar i biflöden. Arbetet sker enligt Ramdirektivet för vatten.

Under 2019 arbetades det flitigt längs Juktån, där många trösklar och rensningar revs, samt att flera sidofåror fick sitt vatten tillbaka. I selen finns det ett starkt bestånd av gädda och abborre, och målsättningen är att harren och öringen ska bli både större och fler genom att inta nya och gamla strömsträckor.

Ni som vill se hur det ser ut längs de restaurerade sträckorna av Juktån kan spana in filmen nedan, där Roine Öberg dokumenterar från sin kajak. Det blir också lite inspirerande gäddfiske på slutet.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta