[/caption] " /> Just nu: Fiskdöd i Kalmarsund | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Just nu: Fiskdöd i Kalmarsund

Uppsvällda döda fiskar flyter i bland annat Lillåns mynning. (Foto: Nils Ljunggren/Sportfiskarna)

Sportfiskarna:
Stora mängder död fisk har hittats runt Mönsterås i Kalmarsund. Det är ännu oklart vad som orsakat fiskdöden.
Först hittades stora mängder döda sutare men senare även fler arter som gädda, abborre, braxen och id. Vad som orsakat fiskdöden är ännu inte klarlagt.
– Det spekuleras i att det skulle kunna handla om ett giftutsläpp eller sjukdomsutbrott, säger Olof Engstedt från Sportfiskarna.
Det har även spekulerats i att fisken skulle ha dött av utmattning i samband med leken.
– Den teorin kan avfärdas helt. Sutarna som var den art som hittades först har inte ens lekt än, förklarar Olof Engstedt.
Sportfiskarna har besökt det drabbade området. Stora abborrar på uppskattningsvis upp till 2,5 kg flyter i vattnet tillsammans med sutare, gäddor och andra vitfiskarter.
– Vi kan konstatera att det är en omfattande fiskdöd. Vi kommer att göra nya besök de kommande dagarna, berättar Olof Engstedt.
För att klargöra orsakerna har Mönsterås kommun skickat in fisk på analys till Statens veterinärmedicinska anstalt. Analyserna har ännu inte gett några svar på vad som orsakat fiskdöden.
– Vi ser mycket allvarligt på detta och kommer att bevaka frågan och ligga på kommunen så att man går till botten med problemet, avslutar Olof Engstedt.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta