[/caption] " /> Regler för laxfisket i Säveån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Justerade regler för laxfisket i Säveån

På Säveåns fiskevårdsområdes årsstämma nyligen justerades reglerna för laxfisket i ån. (Foto: Svanthe Harström)

Sportfiskarna:
De nya informationsfoldrarna ”Säveåns laxfiske 2013” finns nu att ladda ner från Sportfiskarnas hemsida. Där hittar du även de nya reglerna.

På Säveåns fiskevårdsområdes årsstämma nyligen justerades reglerna för laxfisket i ån. I huvudsak rör fisket lax- och öringfisket i Säveån. Som exempel är mete efter exempelvis karpfisk fortsatt tillåtet på Sävedalsvattnet. De övergripande skillnaderna mot 2012 är följande:
– Endast en lax får behållas under perioden maj-juni. Fisket får därefter återupptas 1 juli.
– I Säveåns laxfiske får totalt högst två laxar behållas per fiskare och säsong. Därefter skall fisket avslutas.
– Endast en enkelkrok får användas på betet vid både spinn- och flugfiske under hela säsongen.
– Lax- och öringhonor är fredade under september månad och måste återutsättas.
Ni hittar foldrarna för både Jonseredsvattnet och Sävedalsvattnet här.
Kontakta Sportfiskarna för mer information. Direktnummer hittar du här.

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En massa fisk kan det bli vid massafabriker, om projektet faller väl ut. Foto: Rigel
Svenskt pilotprojekt: Massa fisk vid massafabriker?

Allt fler aktörer verkar anse att framtidens fiskodlingar ska bedrivas på land. Nu presenteras ett nytt koncept, där fiskodlingar ska utnyttja spillvärme från massabruk.

Det är företaget Big Akwa i Härnösand och dess ägare Hugo Wikström som meddelar att han satsar på ett pilotprojekt under 2021.
Tanken är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön, enligt beskrivningen av projektet.
– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt, säger Hugo Wikström i ett pressmeddelande.

Samarbetar med SCA
Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.
– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, säger SCA:s innovationschef Magnus Viström i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta