Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Leif Krause med den berömda karpen Luna i Stubbetorp. Nu kan utsättningar av karp i nya vatten förbjudas.
Kamp för karpen – kan bli förbjuden att sätta ut

Invasiva arter får allt större uppmärksamhet inom svenskt fiske. Nu är det karpen som ska synas i sömmarna. Havs- och vattenmyndigheten anser att den har mycket hög invasionspotential samt risk för ekologisk påverkan – och nu föreslås det ett stopp för nya utsättningar.

Bland många metande sportfiskare slog Havs- och myndighetens förslag ned som en bomb. I en remiss som gäller nya föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen, så föreslås bland annat att det inte längre ska vara tillåtet att etablera nya karpvatten.
Med förutsagda klimatförändringar ökar risken att arten kan etablera sig längre norrut, lyder en av motiveringarna.

Detta har fått bland annat Sportfiskarna att reagera, och i sitt remissvar tar de kamp för karpen som sportfisk.
”Sportfiskarna anser att oron för att utsättning av karp orsakar skada i våra vatten är starkt obefogad. Vi menar att det är felaktigt att glesa karpbestånd skulle påverka sjöar så negativt att det kan ses motiverat att förbjuda utplantering”, skriver de i sitt remissvar.
Sportfiskarna anser också att det är viktigt att det ska vara möjligt att gräva och anlägga särskilda karpdammar för att kunna skapa ett attraktivt sportfiske.

Dock har de inga synpunkter på att kanadaröding och bäckröding, arter med bevisat hög invasionspotential och ekologisk negativ påverkan, inte längre ska ges utsättningstillstånd.
Här kan du läsa hela remissen från HaV, och vilka arter som omfattas i förslagen.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta