Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Känner Du filuren?

Monster från Östersjön? Eller naturens nyck?

Monster från Östersjön? Eller naturens nyck?

Från fiskeguiden Per Jobs på Fish Your Dream på Gotland kommer den här märkliga lilla varelsen som han sprang på när han fiskade havsöring.
Per spekulerar i om det är något som sluppit ut från Area 51 där den amerikanska militären enligt rykten länge höll på med topphemliga experiment med bland annat radioaktivitet. En mer sansad teori som Per framhåller är att det är en vanskapt tånglake. Frågan är, vad tror du att det är? Har någon sett något liknande? Skriv gärna en kommentar och berätta.
Anders NicanderRelaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta