Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kartläggning av Klarälven

Jonas Blom, Sportfiskarna, skannar av Klarälvens botten med hjälp av ett ekolod.

I somras genomförde Sportfiskarna och Klarafors AB en ingående kartläggning av Klarälven. Undersökningen görs på uppdrag av Länsstyrelsen och Värmlands Fiskevårdsförbund. Syftet med arbetet är undersöka älvens lämplighet för lek och uppväxtmöjligheter för lax och öring.
Karteringen är den största i sitt slag i ett så stort vattendrag som Klarälven. Totalt är det 120 delsträckor som undersöks och längden på sträckorna varierar från hundra meter upp till över tre kilometer. Arbetet görs genom ekolodning där båten körs i sicksack över hela älven. Lodningen spelas in på ekolodets dator och sedan används filerna till att producera djupkartor. På grundare områden där det inte går att köra båt med motor görs inventering till fots.
Visuellt kontrollerar man stensättningar, flottningsrester och lämpliga områden för lax och öring. Dessutom noteras vilket typ av strömförhållande och bottenstruktur det är på olika områden i älven. Med den samlade datamängden kan man sedan bedöma var provfisken skall äga rum.
– I dag bedrivs det provfisken vid Edsforsen med kartläggningen som underlag, berättar Peter Belin från Sportfiskarna.
Sötvattenslaboratoriet och Länsstyrelsen kommer att intensifiera provfisket längs älven, från Karlstad till norska gränsen. Allt inom projektet ”Vänerlaxens fria gång”.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta