Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kartläggning av Klarälven

Jonas Blom, Sportfiskarna, skannar av Klarälvens botten med hjälp av ett ekolod.

I somras genomförde Sportfiskarna och Klarafors AB en ingående kartläggning av Klarälven. Undersökningen görs på uppdrag av Länsstyrelsen och Värmlands Fiskevårdsförbund. Syftet med arbetet är undersöka älvens lämplighet för lek och uppväxtmöjligheter för lax och öring.
Karteringen är den största i sitt slag i ett så stort vattendrag som Klarälven. Totalt är det 120 delsträckor som undersöks och längden på sträckorna varierar från hundra meter upp till över tre kilometer. Arbetet görs genom ekolodning där båten körs i sicksack över hela älven. Lodningen spelas in på ekolodets dator och sedan används filerna till att producera djupkartor. På grundare områden där det inte går att köra båt med motor görs inventering till fots.
Visuellt kontrollerar man stensättningar, flottningsrester och lämpliga områden för lax och öring. Dessutom noteras vilket typ av strömförhållande och bottenstruktur det är på olika områden i älven. Med den samlade datamängden kan man sedan bedöma var provfisken skall äga rum.
– I dag bedrivs det provfisken vid Edsforsen med kartläggningen som underlag, berättar Peter Belin från Sportfiskarna.
Sötvattenslaboratoriet och Länsstyrelsen kommer att intensifiera provfisket längs älven, från Karlstad till norska gränsen. Allt inom projektet ”Vänerlaxens fria gång”.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta