Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Katastrofal fiskdumpning

Varje år dumpas 1,3 miljoner ton fisk i Nordostatlanten. Det motsvarar Sveriges konsumtion under nio år. Ill: Erik Kohlström

Sju miljoner ton fisk dumpas varje år  i världens hav, enligt en rapport från FN’s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.
Siffran är svår att greppa, men den motsvarar årskonsumtionen för mer än fyra hundra miljoner människor. Fisken väger lika mycket som ett led av lastbilar från Stockholm till Lissabon i Portugal. Om man delade ut den fisken till alla svenska medborgare så skulle vi få 750 kilo var, per år.
Bara i Nordostatlanten, det fångstområde som Sverige tillhör, dumpas enligt siffror från EU-kommissionen drygt 1,3 miljoner ton fisk per år. Det motsvarar vikten av en rad av lastbilar från Malmö till Oslo. Om den mängden fisk istället användes som mat till Sveriges befolkning (vi äter ca 13 kilo fisk per år enligt Livsmedelsverket), så skulle vårt fiskbehov vara täckt i nio (9!) år.
– Oavsett hur man räknar så är detta helt absurda siffror, och varje ton är ett ton för mycket, säger Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind och riktar sig mot beslutsfattarna i EU. Dumpningen måste få ett slut, för så här kan vi inte fortsätta!
Läs mer om Fish Fight-kampanjen mot dumpning här.

Erik Kohlström
Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta