Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Katastrofalt lagförslag

Just nu är ett förslag på en fiskevårdslag ute på remiss. Läser man sammanfattningen så ser det bra ut, men gräver man lite djupare hittar man tankar som bättre hör hemma i 1800-talets syn på jordens resurser.
I en så kallad portalparagraf till den myndighet som ska förvalta fiskeresursen skriver man ” Myndigheten skall verka för att vild fisk och vilda vattenlevande blöt- och kräftdjur nyttjas och förvaltas så att de uthålligt ger en god avkastning för yrkesfisket”. Just att man prioriterat ”god avkastning för yrkesfisket” har enligt alla ledande experter orsakat att 90 procent av världens fiskbestånd är överutnyttjade. Visserligen lägger man till några ord om ekologisk balans i lagförslaget, men sportfisket och fisketurismnäringen nämns inte.
Idag omsätter fisketurismbranschen lika mycket pengar som yrkesfisket. Sportfisket totalt omsätter mycket mer än pengar än yrkesfisket och det är över en miljon svenskar som skulle kunna tituleras sportfiskare.

I lagförslaget skriver man också om vikten av ett storstadsnära sportfiske för allmänheten. Samtidigt vill man inte låta allmänheten få förtur till fisken. Finns det inte biologiska skäl att stoppa ett fiske har yrkesfiske, husbehovsfiskare och sportfiskare samma rätt att fiska.
På allt fler ställen i världen inser man fördelen med att låta ett väl kontrollerat sportfiske nyttja vissa delar av resursen och ett väl kontrollerat och ekologiskt hållbart yrkesfiske nyttja andra. Som allt fler inser är Sverige alltjämt ett u-land när det gäller fiskepolitik. Yrkesfiskets rätt till god avkastning ställs fortfarande över alla biologiska, sociala och ekonomiska hänsyn. Lagförslaget kan glänsa med ord som fiskevård och hållbart nyttjande, men i slutändan är det samma skit i ny ”miljövänlig” förpackning.
Anders Nicander

God avkastning för yrkesfisket är det viktigaste enligt nytt lagförslag. (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta