Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Katten får bästa fisken

Jordens befolkning äter allt mer fisk. Samtidigt håller fisken på att ta slut och fiskodlingsindustrin dras med stora problem.
Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO äter vi mer än 17 kilo fisk per person och år. Antalet människor som arbetar med fiske och vattenbruk ökar samtidigt som fiskbestånden minskar. Lösningen som många vill se är odlad fisk. Men fiskodling är långt ifrån problemfritt. Övergödning i de vatten där odlingen sker och utarmning av de fiskbestånd som blir till mat åt den odlade fisken är några av dessa problem. Att fisken man odlat transporteras över hela världen, med utsläpp av växthusgaser som följd, gör inte saken bättre.
Till det kan vi lägga att vild fisk ofta har ett högre näringsvärde än odlad. Sill innehåller till exempel fem gånger så mycket omega-3 som odlad lax. Pangasius, eller hajmal som de också kallas, innehåller ingen omega-3 alls. Sill behöver vi inte odla. Det finns istället så mycket att vi kan göra billigt djurfoder av den.
Anders Nicander

Sill är en av de allra nyttigaste fiskarna. Idag mals det mesta av sillen ner till foder. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta