Fler större öringar – och en bättre förvaltning av dem. Det är några av målsättningarna i ett mångmiljonprojekt som nu rullar igång i Jämtland, närmare bestämt i Långan, Hårkan och Dammån. " /> Klart med miljonsatsning på Långan, Hårkan och Dammån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Anders Lundin
Harren i Vättern har många utmaningar. Foto: Anders Lundin
Klart med miljonsatsning på Långan, Hårkan och Dammån

Fler större öringar – och en bättre förvaltning av dem. Det är några av målsättningarna i ett mångmiljonprojekt som nu rullar igång i Jämtland, närmare bestämt i Långan, Hårkan och Dammån.

Det är länsstyrelsen i Jämtland som levererar nyheten om det nya projektet ”Strömfiskelyftet Jämtland, Hållbar fiskeförvaltning och restaurering av Hårkan, Långan och Dammån”. Den stora vinnaren är alltså Krokoms kommun, där både Långan och Hårkan rinner fram. Projektet på cirka 6,5 miljoner kronor finansieras av Jordbruksverket med Europeiska Havs- och fiskerifonden och Havs- och vattenmyndigheten.

Även om dessa tre vattendrag redan håller mycket hög klass, så finns det mycket kvar att göra för både fiskens och sportfiskets bästa. Det är inte minst en katalysator för Långan, där det också nyligen blev klart att Jämtkraft AB river ut det omstridda kraftverket i Långforsen.

Det handlar i stora drag om att inventera de aktuella vattnen i så stor utsträckning som möjligt, och sedan ta fram hållbara fiskeförvaltningsplaner tillsammans med berörda fiskevårdsområden. Det ska analyseras fiskbestånd i form av bland annat elfiskeundersökningar, driftdykningsinventeringar och intervjuer och enkäter med fiskande. Dessutom kommer ett antal restaureringsåtgärder i form av utläggning av upprensad sten, block och grus att utföras i de tre vattendragen samt några av biflödena till dem.

Anders Rydeborg är projektledaren som nu ska sjösätta denna satsning.

– Det finns exempelvis stor potential i Långan nedanför Landödammen, där vi ska göra åtgärder i kanalen och förhoppningsvis få en ny strömsträcka. Tillsammans med ett regelverk som är anpassat till beståndet så ska det kunna bli både fler och större öringar i Långan och Hårkan, säger Anders Rydeborg till Fiskejournalen.

Läs om fler fiskesatsningar i norr:

Mella ska hitta rätta melodin för sportfisket i Kiruna

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta