" /> Klartecken för gäddfabrik i Sörmland | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Här ska snart gäddor leka och yngel växa upp! Foto: Nils Ljunggren / Sportfiskarna
Klartecken för gäddfabrik i Sörmland

Sportfiskarna kommer att anlägga en nästan 15 hektar stor våtmark mellan Nyköping och Trosa. Insatsen förväntas ge fina områden för leksugna gäddor – och på sikt även ett bättra gäddfiske.

Lekområden för gäddor är en bristvara längs Östersjökusten, och Sportfiskarna har i flera år restaurerat och anlagt våtmarker för att förbättra förutsättningarna för gynnsam lek.

Att Mark- och miljödomstolen nu har beviljat en stor våtmark på godset Björksunds marker kan därför få stor effekt.

”På sikt kan både gäddfisket på kusten förbättras och vattnet bli klarare och mindre övergött”

– Den här våtmarken har potential att bli både en väldigt produktiv gäddfabrik och ett eldorado för våtmarksfåglar. Vi vet att det redan stiger en del gädda för lek i diket som rinner genom området och på kusten utanför finns stora fina uppväxtområden. På sikt kan både gäddfisket på kusten förbättras och vattnet bli klarare och mindre övergött, säger Sportfiskarnas projektledare Nils Ljunggren.

Projektet, som även Hushållningssällskapet och Skogssällskapet medverkar i, förväntas starta i sommar.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta