Sportfiskarna fixar fiske på schemat! (Foto: Jonas Jörneberg) Sportfiskarna fixar fiske på schemat! (Foto: Jonas Jörneberg)[/caption] " /> KlassDraget går i full fart | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
KlassDraget går i full fart
Sportfiskarna fixar fiske på schemat! (Foto: Jonas Jörneberg)

Sportfiskarna fixar fiske på schemat! (Foto: Jonas Jörneberg)

Sportfiskarnas fortsatta storsatsning på projekt KlassDraget ser redan i halvtid ut att bli en succé. Inför sommarlovet har glädjande nog hela 220 anmälningar inkommit.
Detta innebär att omkring 5000 barn hittills upplevt en heldag i naturen med att prova på mete eller pimpelfiske – en insats som förbundet och de genomförande medlemsklubbarna har all anledning att känna sig riktigt nöjda över. Det ambitiösa målet är att totalt genomföra 300 KlassDrag runt om i Sverige under 2014.

Fortsätt ansöka!
Ännu är projektet emellertid inte i mål. Förbundets ungdomskonsulenter hoppas nu på en stark ström av anmälningar från rutinerade och nya klubbar inför höstens fiske. Inte minst hade det varit kul och viktigt med fler KlassDrags-klubbar från de sydligare distrikten. Projektet har i nuläget sin tydliga förankring i norra och mellersta Sverige. För en ytterligare expandering av projektet under kommande år krävs ännu fler genomförande klubbar runt om i landets alla hörn.

KlassDraget – enkelt att genomföra
För den som inte känner till KlassDraget bör nämnas att konceptet är enkelt. En medlemsklubb och en klasslärare skriver en gemensam ansökan till förbundet. En uppsättning spön och infomaterial skickas sedan till skolan eller klubben. En trevlig gemensam fiskedag anordnas, varefter barnen får behålla sina spön. Klubbarna får efter redovisning en ersättning om 1000 kronor per KlassDrag, som kan investeras i klubbverksamheten. KlassDraget är ett projekt alla vinner på – inte minst barnen!
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta