Rockor och hajar hör till broskfiskarna. Många av dessa fiskar är idag hotade.
Rockor och hajar hör till broskfiskarna. Många av dessa fiskar är idag hotade.[/caption]På Havets Hus har man arbetat med utsättning av rödhaj och nu startar man även ett knaggrocke-projekt. " /> Knaggrockan får eget projekt | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Knaggrockan får eget projekt

Rockor och hajar hör till broskfiskarna. Många av dessa fiskar är idag hotade.


Rockor och hajar hör till broskfiskarna. Många av dessa fiskar är idag hotade.

På Havets Hus har man arbetat med utsättning av rödhaj och nu startar man även ett knaggrocke-projekt.
Hajar och rockor är hotade arter globalt och behöver skydd både i nära och i fjärran vatten.
– WWF har därför valt att stödja arbetet med att föda upp och släppa ut småfläckig rödhaj och knaggrocka som Havets Hus bedriver, säger Inger Näslund, expert havs- och fiskefrågor på WWF.

Havets Hus i Lysekil
Havets Hus arbetar för att bevara hotade arter i Västerhavet, framför allt genom information till allmänheten. På deras besöksanläggning kan man se stora delar av Västerhavets miljöer i akvarier. De har en klapp- och kännhörna där barnen får ta i de djur som tål det. Dessutom ordnar de events runt själva utsättningarna, där man kan följa hajarna och rockornas väg ut i friheten.

Hajarna och rockorna föds upp i akvarier. De märks och när de är tillräckligt stora, släpps de ut. Man bidrar på så sätt både till att öka antalet, men också till att öka kunskapen om dem, då märkningen ger viktig information.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta