Vad är en fiskeutflykt utan en mysig och värmande lägereld? Svaret är att du kanske inte har något alternativ. Det råder nämligen redan eldningsförbud på flera håll i landet. " /> Kolla om brasan är okej – redan flera eldningsförbud | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Kolla om det verkligen är okej att elda innan du tänder lägerbrasan.
Kolla om brasan är okej – redan flera eldningsförbud

Vad är en fiskeutflykt utan en mysig och värmande lägereld? Svaret är att du kanske inte har något alternativ. Det råder nämligen redan eldningsförbud på flera håll i landet.

Lika allvarligt är det inte som sommaren 2018, då det rådde generellt eldningsförbud över nästan hela landet, men redan kommer flera varningssignaler om torka och brandrisk. Det råder exempelvis eldningsförbud i Blekinge län från 20 juni, och på Gotland från 19 juni.

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Du ska i första hand vända dig till den kommun som du tänkt elda i för att få information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på. Men ett säkert tips är även att surfa in på länsstyrelsen där du befinner dig, och kolla vilka direktiv som gäller för tillfället. Förhållandena kan snabbt ändras. Så ta det lugnt med tändaren – och se till att ha varma kläder med dig!

Läs om nyheter från Åre kommun:

Historiskt beslut i Åre: Stopp för odlad lax i skolor

 

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta