Nu har det inträffat igen. Den hårt prövade sjön Hultebräan i Nybro kommun har tömts på så mycket vatten att det ligger döda musslor på de torra stränderna. " /> Kommun sänkte sjö igen – mängder av döda musslor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Stränderna är återigen torrlagda vid sjön Hultebräan.
Kommun sänkte sjö igen – mängder av döda musslor

Nu har det inträffat igen. Den hårt prövade sjön Hultebräan i Nybro kommun har tömts på så mycket vatten att det ligger döda musslor på de torra stränderna.

– Det är förfärligt. Kalmar kommun gör så här varje år, säger en besviken Catarina Bentsrud som bor nära sjön.

Hultebräan har normalt ett omfång på 194 hektar, men efter den torra sommaren så är den betydligt mindre på grund av att flera miljoner kubikmeter vatten försvunnit.

Hultabräan är en artrik sjö med ett rikt fågelliv. Det har varit Kalmar kommuns vattentäkt sedan mitten på 1960-talet, och kommunen har höjt och sänkt vattennivån efter behov. Vattnet leds från Hultebräan via Nybroåsen och Yxne-berga.

– Enligt vattendomen får de sänka sjön med drygt 5 meter, men redan vid några meter blir stränderna torrlagda, med följd att bland annat mängder av dammusslor dör. Och var ska exempelvis gäddorna hålla till att leka när vikarna är tomma på vatten? frågar sig Catarina Bentsrud.

Hon uppmanar nu ansvariga på Kalmar kommun att åtgärda problemen en gång för alla, i synnerhet eftersom det är Nybro kommun som främst drabbas.

Läs även om det allvarliga läget för flodpärlmusslan:

Alarmerande läge för flodpärlmusslan på flera håll

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta