Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kommun vill riva Hertings kraftverk

Förutom att riva stora delar av dammbyggnaden, vill Falkenbergs kommun skapa lek- och uppväxtområden. (Bild/källa: falkenberg.se)

Falkenbergs kommun planerar att riva ut delar av dammbyggnaden vid Hertings kraftverk. Åtgärderna kommer att innebära ett återställande av vandringsled för fisk.
I Ätran förekommer flera rödlistade fiskarter såsom ål och havsnejonöga. Dessutom utgör vattendraget och dess biflöden viktiga reproduktionsområden för vildlaxen. Hertings kraftverk utgör ett definitivt vandringshinder för all uppvandrande fisk. Nu vill kommunen riva ut delar av dammbyggnaden för att återskapa fria vandringsvägar.
I dag löper kraftverksdammen tvärs över Ätran, men när projektet är färdigt kommer drygt halva älven att rinna helt fritt. Detta beräknas vara klart två år efter projektets start.
Läs mer på www.falkenberg.se.
Här hittar du tidigare notiser om vattenkraft.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta