Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Konsult fick bakläxa

Ladvattenån-domen i Mark- och miljööverdomstolen är nu prejudicerande.

Sven-Erik Vänneå vill bygga om sitt småskaliga vattenkraftverk i Vänneån. Nu har han fått bakläxa av mark- och miljödomstolen som anser att konsultens underlag är alldeles för bristfälligt.
Sven-Erik Vänneå vill effektivisera sitt lilla vattenkraftverk i Vänneån i Laholm och kommer att tjäna drygt en halv miljon kronor mer varje år. Älvräddarna var i tidigt skede i kontakt med Sven-Erik och sa sig inte vara emot förutsatt att det byggdes ett bra fungerande omlöp på platsen. Idag finns inget sådant, vilket gör att dammen utgör ett vandringshinder för fisk. Konsulten, den i sammanhanget välkände Walter Johansson, har hela tiden hävdat dels att ”vattendirektivet inte gäller såsom regering och vattenmyndigheter säger” [sic] och dessutom förespråkat endast 150 liter spill i omlöpet.
Samtliga myndigheter och även Älvräddarna har hävdat att 300 liter i omlöpet är minsta nivå, allt baserat på förarbetena till miljöbalken och miljövetenskap.
Nu har mark- och miljödomstolen under huvudförhandling sagt att de egentligen ville avvisa hela ärendet, eftersom underlaget för prövningen var alldeles för dåligt. Sven-Erik har nu 3 månader på sig att utveckla sina underlag, annars läggs fallet ned.

– Bra att Ladvattendomen i Mark- och miljööverdomstolen nu är prejudicerande så att dåliga underlag inte längre godkänns. Sedan får vi hoppas att sökande, Sven-Erik Vänneå, nu också förstår att ett omlöp behöver minst lika mycket vatten som den normalt lägsta vattenföringen i ån. Ska vi någonsin hitta kompromisser mellan miljö och ekonomisk vinning från vattenkraft krävs att stora kunskapsluckor runt miljökonsekvenser av vattenkraft fylls hos kraftindustrin, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
Läs mer om Vänneån här.
Läs mer om Ladvattenån här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
54 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta