[/caption] " /> Kräftan sprider sig | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kräftan sprider sig

De marmorkräftor som hittades i Märstaån bär inte på det virus som orsakar sjukdomen White-Spot-Disease. (Foto: Thorbjörn Hongsolo/SVA)

De marmorkräftor som påträffats hitintills i Sverige har efter undersökningar av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visat att de inte varit smittobärare utav viruset som orsakar White-Spot-Disease. Sjukdomen skulle påverka vårt svenska vatten oerhört negativt.
– Det är viktigt att åtgärder sätts in snabbt och att berörda grupper samarbetar och har samma mål om vi ska kunna stoppa en eventuell spridning, säger Sofia Brockmark, utredare på HaV.
Proverna på kräftorna i Märstaån var negativa men oron bland myndigheter och andra organisationer såsom SVA och HaV är stor. Marmorkräftan kan enligt forskare hunnit sprida sig över en större yta, via Märstaån, till Mälaren och stora delar av Stockholms vattendrag.

– Det är självklart positivt att marmorkräftorna inte bär på exempelvis White-Spot-Disease. Om det viruset kom ut i svenska vatten skulle det kunna ge mycket stora konsekvenser i våra bestånd av bland annat kräfta, hummer, krabba och havskräfta, säger Sofia Brockmark på HaV.
Marmorkräftan, som skimrar i grönt, förökar sig genom jungfrufödsel. Vilket innebär att befruktning inte är nödvändig för dess spridning, en hona kan således få till ett helt bestånd på snabb tid. Marmorkräftan är också tåligare än vår numera inhemska signalkräfta.
– Det skulle vara ett allvarligt hot mot våra inhemska kräftor och den biologiska mångfalden om den kom in i vårt ekosystemen, säger Sofia Brockmark, utredare vid HaV.
Snabba insatser behövs således och en del av dessa insatser är som sagt provfiske.
– Om det visar sig att de spridit sig kommer man  försöka utrota den, även snabbt begränsa vidare spridning genom fysiska hinder som dammluckor.
Läs mer om marmorkräftan samt smittospridningen på www.havochvatten.se.
David Dalqvist

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Denna hittades uppspolad på land. Men vad är det för art, undrar fotografen Håkan Wallin.
Har du koll på denna krokodil-liknande art?

Det dyker upp allt fler udda fiskarter i Sverige, både önskade och oönskade. En av dem som skickat in en bildfråga är Håkan Wallin, som hittade denna art uppsköljd bland tången på Västkusten.

Senast i onsdags berättade vi om SLU:s sensationella fynd i Nordsjön, nämligen en kortnosad sjöhäst. En slutsats är att både den och andra arter lockas hit i takt med förändrat klimat.
Någon sjöhäst är inte arten på bilden ovan, även om det finns vissa likheter.
Håkan Wallin beskriver sitt fynd som 30–40 centimeter långt, och som synes har den ett säreget utseende med krokodil-liknande huvud.

Om du inte redan kommit fram till svaret på egen hand så kommer det här: Större kantnål. Detta enligt Sportfiskarnas experter Markus Lundgren och Hans Lindqwist.

Faktum är att arten är ganska vanlig på västkusten, men att den inte tillhör vardagsfångsterna vid sportfiske. Fiskejournalen skrev senast om Större kantnål i samband med ungdomstävlingen Artjakten 2019, där vinnaren Gustav Yxell fångade ett exemplar av denna art.
Tipset är att använda mycket små krokar.

Enligt SLU:s Artfakta uppehåller den sig gärna vid vegetationsrika klipp- eller sandbottnar, gärna med alger och bandtång. Den kan också påträffas i flodmynningarnas bräckta vatten. Födan utgörs av fiskyngel och små, ryggradslösa djur.

Du kanske även gillar detta