" /> Kraftig algblomning i Östersjön | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Östersjön behöver miljösatsningar, konstaterar WWF. Foto: SMHI
Kraftig algblomning i Östersjön

Algblomningen i Östersjön är nu omfattande och täcker stora områden, både kustnära och ute till havs. Årets utbredning av cyanobakterier är extrem, meddelar SMHI.

Den senaste veckan har algblomningen skjutit fart i hela Östersjön. Det varma vattnet spelar en betydande roll.

Satellitbilder från SMHI visar att blomningen av cyanobakterier, eller blågrönalger som de också kallas, är påtaglig i stora delar av Egentliga Östersjön.

”Det är redan nu ett extremår vad gäller utbredningen av cyanobakterier i Östersjön”

– Satellitbilder visar tydligt hur algblomningen har etablerat sig ända från Tysklands kustremsa upp till Ålands hav och vidare in i Finska viken samt den senaste veckan även upp i Bottenhavet. Det är redan nu ett extremår vad gäller utbredningen av cyanobakterier i Östersjön, säger Johannes Johansson, oceanograf på SMHI.

Cyanobakterier bidrar till övergödningen genom att binda upp kväve från luften. En del bildar gifter som bland annat kan ge leverskador, illamående och diarré.

Läs mer här.

Hans Hällman

 

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta