[/caption] " /> Kraftig ökning av drunkningsolyckor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kraftig ökning av drunkningsolyckor

Antalet drunkingar i samband med sportfiske ökade kraftigt i juli i år. (Foto: Morgan Fihn)

Under juli månad drunknade 20 personer. Detta är en kraftig ökning jämfört med de 13 som drunknade samma månad förra året. Majoriteten av de förolyckade var äldre män som varit ute och fiskat – ofta utan flytväst.
Hittills i år har 57 människor omkommit genom drunkning och bara i juli har hela 20 personer mist livet. Jämfört med de13 omkomna samma månad förra året är det en rejäl ökning.
– Många av olyckorna är relaterade till fiske, det är det klassiska med äldre män som inte använder flytväst och som visar sig tydligt i statistiken, säger Karin  Brand på Livräddningssällskapet till Sveriges Radio.
I våra grannländer finns redan nu en lag på att använda flytväst, något som Svenska Livräddningssällskapet gärna ser att även Sverige inför.
Här kan du läsa Livräddningssällskapets statistik.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta