Kraftindustrin sprider skräckpropaganda

– De förslag som finns i Vattenverksamhetsutredningen kommer på intet sätt att släcka ner Sverige eller minska vår konkurrenskraft. I stället har vi nu en möjlighet att miljöanpassa en verksamhet som under mycket lång tid haft en förödande inverkan på biologisk mångfald i våra vattendrag, säger Sportfiskarna.

– De förslag som finns i Vattenverksamhetsutredningen kommer på intet sätt att släcka ner Sverige eller minska vår konkurrenskraft. I stället har vi nu en möjlighet att miljöanpassa en verksamhet som under mycket lång tid haft en förödande inverkan på biologisk mångfald i våra vattendrag, säger Sportfiskarna.

En bred samling av miljöorganisationer, HaV och Naturvårdsverket driver nu på för mer miljövänlig vattenkraft – i andra ringhörnan står kraftindustrin och försvarar sina vinstintressen med både osanningar och skrämseltaktik. Nu hårdnar debatten inför Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande.
Samhällsekonomiskt förkastligt, högre elpriser, minskad konkurrenskraft, färre jobb och lägre tillväxt, Mörka orosmoln över vattenkraften: ”Hotas 10 procent? Eller hälften?” – krigsrubrikerna haglar nu från den mäktiga kraftindustrin efter att utredningens förslag på mer miljöanpassad vattenkraft presenterats.
– Det är mycket viktigt att inte låta kraftindustrins hotbilder stå oemotsagda, våra politiker måste ha ett korrekt och nyanserat beslutsunderlag när de så småningom ska ta ställning till förslagen, kommenterar Stefan Nyström, generalsekreterare på Sportfiskarna.
Sportfiskarna ifrågasätter framförallt den kritik som i media riktats mot Vattenverksamhetsutredningens konsekvensbeskrivning. De kraftverk som producerar mest el och står för reglerkapaciteten kommer inte på ett betydande negativt sätt att påverkas av utredningens förslag eftersom sådana krav inte ens ställs från EU.
– Det är faktiskt förvånande att vattenkraftslobbyn tar till så pass icke faktabaserad argumentation som att exempelvis hävda att uppemot 20-50 % av vattenkraften skulle kunna vara hotad. I remissvaret från HaV finns mycket pragmatiska bedömningsgrunder av produktionsbortfall och biologiska vinster som visar att utredningens förslag i realiteten kan minska kraftproduktionen med i storleksordningen någon enstaka procent, säger Christina Lindhagen, EU-samordnare på Sportfiskarna.

Bättre miljö utan samhällspåverkan

Vattenverksamhetsutredningen är beställd för att bland annat anpassa svensk lagstiftning efter EU:s vattendirektiv. EU ställer inte så långtgående krav att samhällsviktig vattenkraft på något sätt skulle kunna hotas. Genom att de stora, för samhället viktiga kraftverken, endast behöver uppnå God ekologisk potential ställs lägre miljökrav på dessa anläggningar. Åtgärder med vandringsvägar för fisk och minimitappning kan genomföras utan stora produktionsbortfall, det visar bland annat beräkningar i Havs- och vattenmyndighetens remissvar. Det är framförallt i de 1600 minsta kraftverken de största biologiska vinsterna med fiskvägar och minimitappning kan uppnås. Argument om att utredningens förslag skulle leda till stora produktionsbortfall ökade samhällskostnader håller därmed inte.
– Vattenverksamhetsutredningen är en historisk chans att förbättra biologisk mångfald och uppnå fler av våra miljökvalitetsmål utan att det på något sätt innebär ett stort produktionsbortfall, ökade samhällskostnader eller minskad konkurrenskraft, fortsätter Stefan Nyström.

Energiproduktionen knappast hotad
2013 exporterade Sverige åter el trots ett dåligt vattenkraftår med lite nederbörd, detta tack vare fortsatt ökande vindkraft. Kraftbalansen består och el utgör en fortsatt stor exportvara. Forskning visar även att vattenkraftproduktionen framöver kan komma att öka till följd av ökade flöden med uppåt 6 TWh. Detta tillsammans med effektiviseringar och ny bättre teknik i vattenkraftverken kan i stället ge en nettoökning av vattenkraften totalt sett även med fiskvägar och mer minimitappning. Regeringen slog vidare nyligen fast att vi redan nått klimatmålen med råge då minst hälften av den energi vi använder är förnybar, samtidigt är miljömålen för vatten och vattendirektivet långt ifrån uppnådda.
– De förslag som finns i Vattenverksamhetsutredningen kommer på intet sätt att släcka ner Sverige eller minska vår konkurrenskraft. I stället har vi nu en möjlighet att miljöanpassa en verksamhet som under mycket lång tid haft en förödande inverkan på biologisk mångfald i våra vattendrag. Ska man nämna någon hotbild är det tvärtom så att om vi inte når målen för EU:s vattendirektiv finns möjligheten att Sverige kan komma att årligen få böta mångmiljonbelopp till EU, vilket då drabbar skattebetalarna, avslutar Stefan Nyström.

Var med och påverka!
I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. Men det får inte stanna vid en utredning. Det måste till en ny lagstiftning, som möjliggör en mer hänsynsfull elproduktion.
Därför är det viktigt att våra makthavare får veta att vi är många som stödjer en ny lagstiftning. Skicka vårt färdiga brev till de ansvariga ministrarna Anna-Karin Hatt (Energiminister), Annie Lööf (Näringsminister) och Lena Ek (Miljöminister).
Klicka på denna länk för att skicka brevet.

Annons
AKTUELLT

Tidernas 3 bästa beten för insjööringen

Fiskejournalen fortsätter att gräva bland anmälda fiskar till Recordfisken och Storfiskregistret. Hela 40 000 registrerade fiskar ligger till grund för serien om ”Tidernas bästa beten”. Nu har vi kommit fram till vår älskade öring. Vilka tre beten har fångat flest insjööringar sen 1970? Den gigantiska öring som är svenskt rekord sedan 1991 är en mycket

Mäktiga hugg i Artjakten

Högtryck råder över Sverige och detsamma gäller för Artjakten – landets roligaste sommartävling för barn och ungdomar. Den senaste veckan har mängder av fiskar anmälts, bland annat Isac Larssons skäggtorsk från ett vrakfiske på västkusten.

Följ björnarnas laxfrossa – live!

Drömmer du om att få se Alaskas beryktade brunbjörnar fånga hoppande laxar? Nu går det att koppla upp sig på live-kameror för att avnjuta det mäktiga skådespelet.

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Abborrtips från fiskare i medvind

Jens Byholm har haft en fantastisk abborrsäsong och radat upp mängder av randiga bjässar. Senaste storfångsten mätte hela 51,5 centimeter och fångades i en värmländsk sjö i högsommarvärme. Här kommer Jens hetaste tips för att få storabborren att gapa!

Tidernas 3 bästa gösbeten

Fiskejournalen har gjort statistik på 40 000 fångster från Sportfiskarnas storfiskregister och vårt eget Recordfiskregister. Här nedan följer de tre beten som fångat flest gösar i våra register. Här följer tidernas tre bästa gösbeten:   Klicka på bildspelet här nedan för att se resultatet:

Fin film om gäddfabriker

Är du nyfiken på hur en gäddfabrik fungerar? Kika i så fall på Linus Gradins kortfilm som förklarar just detta. Sportfiskarnas gäddexperten Olof Engstedt medverkar och berättar om ett lyckat projekt i Blekingevattnet Vambåsa.

Makrillen är här – så tar du den!

En av våra mest älskade fiskar har nu återkommit till vår saltstänkta kust. En makrill på kroken glädjer alla och får man fler på en gång går pulsen lätt i taket. Här kommer en rad tips på hur du fångar det grönsvarta guldet under den tidiga säsongen!

Östersjöflundran – unik art i Östersjön

Östersjöns skrubbskäddor är genetisk isolerade från varandra och tillhör två olika arter. Upptäckten gjordes i fjol och nu har forskarna beslutat att den art som endast lever i Östersjön ska heta Östersjöflundra, Platichthys solemdali.

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...