[/caption] " /> Kraftverket i Långforsen rivs ut? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kraftverket i Långforsen rivs ut?

Ska Jämtkraft tvingas riva sin anläggning vid Långforsen? (Foto/källa: SVT Mittnytt)

Älvräddarna uppmärksammade i början av året att Jämtkrafts kraftverk i Långforsen norr om Östersund inte drivits på flera år. Kammarkollegiet, som skall försvara allmänhetens intressen i vattenkraftsammanhang, tog upp frågan och förbereder nu en anmälan till Miljödomstolen.
Kraftbolaget Jämtkrafts anläggning är gammalt och i mycket dåligt skick. Nedre Långan, där kraftverket ligger är skyddad mot kraftutbyggnad och ett viktigt och bra fiskevatten. Kammarkollegiet pekar bland annat på brister i underhåll och kommer att ansöka om att Jämtkrafts tillstånd ska dras tillbaka och stationen tas bort.
Flera inblandade har nu fått den blivande ansökan på remiss, däribland Jämtkrafts ägare Östersunds kommun. Kommunen beslöt under våren om nya ägardirektiv för bolaget där man skriver att större hänsyn ska tas till biologisk mångfald i vattnet och att EU:s ramdirektiv för vatten skall följas. Det intressanta är nu att Kammarkollegiet i sin anmälan skriver att stationen måste tas bort för att direktivet skall kunna uppfyllas. Det innebär, som vi ser det, att kommunen rimligen i sitt svar till Kammarkollegiet måste besluta om en utrivning och meddela bolagets styrelse om detta.
– Jag har begärt att Älvräddarna ska få träffa de som tar beslutet i Östersunds kommun, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

– Det vore bra om de fick möjlighet att höra på vilka grunder vi frågade Kammarkollegiet att undersöka möjligheten att dra tillbaka tillståndet för Långfors kraftverk från Jämtkraft.
Kommunen kommer att svara på remissen i början av november, ett svar som emotses med stor spänning. Fiskejournalen kommer att fortsätta följa frågan om Långforsen.
Vill du läsa tidigare notiser om Långforsen? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta