[/caption] " /> Kraftverket i Långforsen rivs ut? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Kraftverket i Långforsen rivs ut?

Ska Jämtkraft tvingas riva sin anläggning vid Långforsen? (Foto/källa: SVT Mittnytt)

Älvräddarna uppmärksammade i början av året att Jämtkrafts kraftverk i Långforsen norr om Östersund inte drivits på flera år. Kammarkollegiet, som skall försvara allmänhetens intressen i vattenkraftsammanhang, tog upp frågan och förbereder nu en anmälan till Miljödomstolen.
Kraftbolaget Jämtkrafts anläggning är gammalt och i mycket dåligt skick. Nedre Långan, där kraftverket ligger är skyddad mot kraftutbyggnad och ett viktigt och bra fiskevatten. Kammarkollegiet pekar bland annat på brister i underhåll och kommer att ansöka om att Jämtkrafts tillstånd ska dras tillbaka och stationen tas bort.
Flera inblandade har nu fått den blivande ansökan på remiss, däribland Jämtkrafts ägare Östersunds kommun. Kommunen beslöt under våren om nya ägardirektiv för bolaget där man skriver att större hänsyn ska tas till biologisk mångfald i vattnet och att EU:s ramdirektiv för vatten skall följas. Det intressanta är nu att Kammarkollegiet i sin anmälan skriver att stationen måste tas bort för att direktivet skall kunna uppfyllas. Det innebär, som vi ser det, att kommunen rimligen i sitt svar till Kammarkollegiet måste besluta om en utrivning och meddela bolagets styrelse om detta.
– Jag har begärt att Älvräddarna ska få träffa de som tar beslutet i Östersunds kommun, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

– Det vore bra om de fick möjlighet att höra på vilka grunder vi frågade Kammarkollegiet att undersöka möjligheten att dra tillbaka tillståndet för Långfors kraftverk från Jämtkraft.
Kommunen kommer att svara på remissen i början av november, ett svar som emotses med stor spänning. Fiskejournalen kommer att fortsätta följa frågan om Långforsen.
Vill du läsa tidigare notiser om Långforsen? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta