Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
KRAV-märkt Östersjötorsk

Nu kan man köpa KRAV-märkt torsk, fångad i Östersjön. I går landade fiskaren Bengt Larsson de första lådorna torsk, fångade enligt KRAV:s specifikationer.
Torskbeståndet i östra Östersjön har, som bekant, återhämtat sig och bland annat av WWF fått grönt ljus för konsumtion. Därmed har det också blivit aktuellt för organisationen KRAV att godkänna torsk fiskad i Östersjön.
Blekingefiskaren Bengt Larsson kunde i går landa de första lådorna KRAV-godkänd torsk i Ronneby. Han fiskar kustnära, från en liten båt, med garn och långlinor.
– Garn är den i särklass mest selektiva fångstmetoden. Den fisk som är mindre i omkrets än garnets maska slinker igenom redskapet. Lina har endast ett begränsat antal krokar och när alla fått napp slutar den helt enkelt att fiska, säger Bengt Larsson.
KRAV-godkänd fisk står för ett fiske som är hållbart, klimatsmart, har hög etik och spårbarhet så man vet var fisken är fångad.
Svenne Andersson

Fiskaren Bengt Larsson försöker fiska på ett hållbart och klimatsmart sätt. Därmed har torsken han fångat i Östersjön fått KRAV-märke.


Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta