Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Minskad kalkning

Totalt har staten satsat 4,4 miljarder kronor på kalkning av våra vattendrag. Dessutom har många kommuner som drabbats av försurande nedfall bidragit med betydande insatser i form av medel till kalkning och personal. (Foto: Morgan Fihn)

Nu har Havs- och vattenmyndigheten fattat beslut om bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag. Totalt går 198 miljoner från havs- och vattenmiljöanslaget till åtgärder för att motverka de negativa effekterna av försurning.
Enligt Havs- och vattenmyndigheten har bättre kunskap och effektivare kalkningsåtgärder har bidragit till att höja kvalitén på verksamheten, vilket i sin tur gör det möjligt med besparingar.

– Åtgärdsarbetet har effektiviserats och vi fortsätter att satsa på nya kvalitetsförbättringsprojekt. Det handlar bland annat om att se till att använda kalkningspengarna där de gör mest nytta, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.
Myndigheten kommer att satsa på fortsatta kvalitetsförbättringar och anpassning till försurningsutvecklingen. Omfattande insatser har lett till att det försurande nedfallet över Sverige har minskat och tidigare försurade vatten har kunnat återhämta sig.
Samtidigt bedömer Havs- och vattenmyndigheten att behovet av kalkning kommer att bestå under lång tid och under de närmaste åren på en oförändrad nivå.
– Det är oerhört viktigt att den positiva utveckling som vi kan se i våra sjöar och vattendrag inte går förlorad, därför måste vi upprätthålla en fortsatt hög nivå på bidraget till kalkning, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.
Kalkning är den största miljövårdsåtgärd som genomförs i Sverige. Sedan 1977 har Sverige kalkat sjöar och vattendrag för att motverka försurningsrelaterade skador på växt- och djurliv.
Här kan du läsa tidigare notiser om kalkning.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta