Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Kris i Hanöbukten

Fisket i Hanöbukten är i kris. Det menar i alla fall ett antal yrkesfiskare som säger att det kustnära fisket är på väg att slås ut. Nu försöker myndigheterna finna orsaken.
De fiskare som fiskar kustnära i området mellan Simrishamn och Sölvesborg har under senare år uppmärksammat att fisket blivit allt sämre.
– Den fisk som finns kvar är så virusangripen att det inte är någon idé att gå ut, säger fiskaren Ola Johnsson i Kivik.
Det är det riktigt kustnära fisket som drabbats hårdast. Längre ut, på djupare vatten, verkar det finnas gott om fisk. Yrkesfiskarna har varit bekymrade över fiskflykten i flera år, men problemet blev akut under höstens ålfiske. Fångsterna blev mycket mindre än tidigare år och de ålar som fångades var ofta sjuka eller döda. Nu ser man sjukdom även på andra fiskarter.
– 50 procent av torsken är sjuk och måste kastas, öringen har försvunnit och jag har inte fått fisk på flera månader, säger Ola Johnsson till Ystads Allehanda.
Länsstyrelsens fiskeridirektör, Johan Wagnström, håller med om att situationen är bekymmersam men kan inte peka ut någon direkt orsak till problemet.

– Det handlar helt klart om dålig vattenkvalitet, men vad det beror på är inte lätt att säga. Det kan handa om föroreningar, hårda vintrar, förändrade strömmar eller något annat, säger han. Nu ska han samla en expertgrupp för att undersöka problemet.
Svenne Andersson

Fisken har försvunnit från de grunda områdena i inre Hanöbukten.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta