Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Kritik mot elcertifikaten

Sportfiskarna är mycket kritiska mot det förslag som Näringsdepartementet lagt fram när det gäller ändringar av elcertifikatsystemet. Förändringarna är långt ifrån tillräckliga.
Elcertifikaten är tänkta som en metod att stimulera utbyggnaden av förnyelsebar energi. Systemet finansieras genom en avgift som läggs på elräkningen.
Men systemet missbrukas och även rätt använt kan det i vissa fall bidra till svåra skador på miljön.
I sitt remissvar skriver Sportfiskarna att organisationens grundinställning är att all vattenkraft, utom produktionsökningar i befintliga kraftverk, ska uteslutas ur elcertifikatsystemet. Vattenkraften i systemet tillför endast en marginell elproduktion till samhället, kostar elanvändarna 800 miljoner kronor per år, skadar vattenmiljöer, gör naturvården dyrare, urholkar miljölagstiftningen och klarar att stå på egna ben, utan elcertifikat.
Sportfiskarna tillstyrker förslag att storskaliga vattenkraft  som rivits och ersatts med ny anläggning endast ska få elcertifikat för produktionsökningen. Däremot undrar man varför detta inte ska gälla för den småskaliga vattenkraften.
Du kan läsa Sportfiskarnas remissvar på den här länken.
Svenne Andersson

Näringsdepartementet har lagt fram förslag om ändringar i elcertifikatsystemet – förslag som är otillräckliga, enligt Sportfiskarna.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta