Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Laxfisket är populärt i Vänern, men det råder olika meningar kring hur Gullspångslaxens bestånd bäst ska skyddas.
Beslut om fredningsområde i Vänern skjuts upp

Den unika Vänernlaxen ska skyddas – men frågan är på vilket sätt? Ett förslag har varit att utöka fredningsområdet utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern, vilket mötts av kritik.

Det var i augusti som Havs- och Vattenmyndigheten skickade ut förslaget om ett utökat fredningsområde i Vänern och ändrade fiskebestämmelser inom detsamma. Flera aktörer har svarat på förslaget, och där framkommer det både ris och ros. Vissa menar att det bland annat slår snett mot fisket efter övriga arter.
* ”Förslaget grundar sig på felaktig statistik”, skriver Enskilda fiskare med hemmahamn i det föreslagna området.
* ”Det kommer inte ge en önskad effekt och ett ökande antal lekfiskar i älven”, skriver Sportfiskarna som inte ställer sig bakom förslaget.
* ”Gullspångslaxens kritiska situation utgör ett tydligt fiskevårdsskäl till att utöka fredningsområdet och införa mer restriktiva fiskeregler. Varje individ som bidrar till leken är mycket viktig för beståndets fortlevnad”, anser både Länsstyrelsen i Värmlands län och i Västra Götaland.

Det finns kort sagt många åsikter kring hur Gullspångslaxen ska skyddas, och Havs- och Vattenmyndigheten har nu meddelat att förslaget kommer att beredas ytterligare under första delen av 2021.
De konstaterar bland annat att Gullspångslaxen uppehåller sig i olika delar av Vänern och att det kan behövas mer generella regler för att uppnå ett tillräckligt starkt skydd för laxfisken att garantera beståndets långsiktiga överlevnad.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta