Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Kryphål för vattenkraften

Den norska regeringen har öppnat upp ett kryphål för kraftindustrin, genom att undanta gamla kraftverk från kraven i den nya vattenförvaltningen. Illavarslande, menar Älvräddarnas Christer Borg.
Norge är inte med i EU, men har ändå beslutat att implementera EU:s vattendirektiv i norsk lagstiftning. Men ett viktigt undantag: Lagen ska inte gälla för redan existerande vattenkraftverk. Beslutet har fått miljöorganisationer, sportfiskare, vattenkraftkommuner och älvägare att gå samman i en ovanlig, gemensam manifestation. Organisationerna anmäler den norska regeringen till ESA som är EFTA:s övervakningsorgan.
– Det är att ge den största miljöpåverkaren i norska vattendrag undantag från förpliktelserna. Vi menar att det är viktigt att den sektor som ställer till den värst miljöskadan också förpliktigas till miljöinsatser, säger miljöorganisationerna.
De klagande riktar främst in sig på att kraftverken slipper göra något åt saker som minimitappning och för låga sommarvattenstånd.

Norges försök att tunna ut EU:s vattendirektiv hade inte fungerat om landet varit med i EU, men risken är ändå att svenska kraftföretag försöker överföra initiativet till Sverige.
– Norges försök att manipulera EU:s vattendirektiv är ett skämt, menar Christer Borg, Älvräddarna. Det är helt utan vetenskaplig grund och sådana undantag skulle inte kunna genomföras i en medlemsstat i EU. Tyvärr lär våra bakåtsträvande vattenkraftsföretag se detta som en modell även för Sverige. Med tanke på vissa tjänstemän inom svensk vattenförvaltning som hellre kliar kraftbolagens ryggar än ser till miljön, finns det en liten risk för att detta kan få fotfäste även i Sverige.
Svenne Andersson

De norska miljöorganisationeran skjuter in sig på den stora skada som vållas av för låg vattenföring och minimitappning. (Foto: NJFF)


Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta