Aspen är - som så mångs andra fiskarter - beroende av fria vandringsvägar. Aspen är - som så mångs andra fiskarter - beroende av fria vandringsvägar.[/caption] " /> Kvarndamm rivs för aspen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Kvarndamm rivs för aspen
Aspen är - som så mångs andra fiskarter - beroende av fria vandringsvägar.

Aspen är – som så mångs andra fiskarter – beroende av fria vandringsvägar.

Nu blir det betydligt större lekområden för asp i uppländska Sävaån då Sportfiskarna ska riva ut delar av en gammal kvarndamm och skapa fria vandringsvägar.
Under Sportfiskemässan 2014 samlade Sportfiskarna in pengar på temat ”Hjälp oss riva dammarna”. De insamlade medlen kom främst från alla intäkterna från Gefan-produkter, samt till viss del från en insamling via Sportfiskarnas webbsida. Syftet var att finansiera åtgärdandet av ett vandringshinder i Mälardalsregionen.
– Nu finns tillräckligt mycket medel för en dammrivning då även miljöfonden Bra miljöval gått in med resterande del av finansieringen. Sportfiskarna har alla tillstånd klara för att riva ett vandringshinder vid Viks kvarn i Sävaån  i Uppsala län. Åtgärden kommer att gynna bland annat den rödlistade fisken asp som leker i ån under våren, berättar Linda Svensson, projektledare på Sportfiskarna Region Mälardalen.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta